Danh mục tin tức

Tại sao axit humic có tác dụng duy trì độ phì của đất?

Các loại đất cát có cấu trúc mở khiến nước, chất dinh dưỡng có thể thoát đi dễ dàng. Vì vậy, các dưỡng chất sẽ trôi vào mạch nước ngầm khiến cây không thể hấp thụ được. Chất dinh dưỡng bị mất do bị rửa trôi làm ảnh hướng tới năng suất chất lượng cây trồng, đồng thời gián tiếp gây ô nhiễm môi trường. Đất phì nhiêu luôn có hàm lượng chất hữu cơ rất lớn làm cho đất có khả năng giữ lại và tạo ra những chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng đặc biệt là các muối Axit Humic (gồm Cacbonxilic và hoá chất phê-no-lic). Chính những phân tử có bề mặt tích điện âm này có khả năng giữ lại phân bón, chất dinh dưỡng.
Humic Acid giữ một lượng lớn chất dinh dưỡng từ phân bón vào đất ( dạng Humate) cho đến khi cây sử dụng chúng.
 
RCOO-H (Axit humic) + Dinh dưỡng = RCOO-Dinh dưỡng (Humate) + H+
Rễ cây + RCOO-Dinh dưỡng (Humate) = Rễ cây – Dinh dưỡng + RCOOH (Axit humic)
Axit Humic giữ một lượng lớn các vi lượng và đa lượng xung quanh rễ cây để cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho rễ nhanh chóng hấp thu và giúp cây trồng phát triển tối ưu, lúc này nó có vai trò như chất kích thích ra rễ. Ngoài ra Axit Humic cải thiện độ ẩm và khả năng giữ nước của đất, duy trì độ phì của đất lâu dài.
Nồng độ Axit Humic khi phun lên lá lúa:
Phun axit humic lên lá lúa có tác dụng kích thích sinh trưởng và phát triển của cây lúa, tăng năng suất so với đối chứng bón phân vô cơ. Nồng độ axit humic thích hợp để phun lên lá là 0,03%, cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn (năng suất lúa tăng 12,1-19,4% so với đối chứng bón phân vô cơ). Các thời kỳ phun đều có hiệu quả tương đương nhau, có thể phun thêm vào cả hai thời kỳ đẻ nhánh và làm đòng.
 

Đối tác của Hacheco