Danh mục tin tức

Rock Phosphate - Ứng dụng và Sản xuất các loại phân chứa photpho

Photphat được chiết xuất từ mỏ khoáng vật tồn tài trọng tự nhiên, hơn 80% tổng sản lượng photphat trên thế giới là từ lớp trầm tích dưới đáy các vùng biển. Phần còn lại là các mỏ núi lửa được hình thành qua quá trình nguội và hóa cứng các vật liệu nung chảy bên dưới bề mặt trái đất.
 
Giá trị của photphat đã được ghi nhận từ thời kì mà nông dân còn sử dụng trực tiếp đá phosphat để bón cho đất axit. Tuy nhiên, do hiệu quả hạn chế của phương pháp này, mà một số lượng rất ít đá phosphat được dùng trực tiếp trong nông nghiệp.
Quặng photphat từ mỏ khoáng vật ngày nay hầu hết được xử lý thành các loại phân hóa học được sử dụng rộng rãi trên thế giới (Xem bảng bên dưới)
Photphat từ mỏ khoáng vật là nguồn photphat duy nhất được sử dụng trong sản xuất phân bón:
 
 
Gần 90% tổng lượng đá photphat được dùng hàng năm để sản xuất phân bón. Quy trình sản xuất khác nhau phụ thuộc vào loại phân được sản xuất và liên quan đến quá trình chuyển đổi thành axit photphoric ở giai đoạn trung gian, chủ yếu là trong sản xuất phân amoni photphat.
Các loại phân photphat bap gồm:
- Supe lân đơn (SSP)
- Supe lân kép (TSP)
- Diamoni photphat (DAP)
- Monoamoni photphat (MAP)
- Đá photphat
10% đá photphat còn lại được sử dụng trong thức ăn cho gia súc gia cầm, thuốc trừ sâu, chất tẩy rửa, hóa chất xử lý nước, phụ gia thực phẩm và chất xử lý bề mặt kim loại.
Các nhà sản xuất phân bón thường đòi hỏi rock phosphate có hàm lượng P2O5 từ 28% trở lên. Vì hầu hết quặng phosphate có hàm lượng dưới mức đó, quặng được chiết xuất từ mở thường cần được nâng cấp lên thành rock phosphate hàm lượng cao trước khi được chuyển cho các nhà sản xuất phân bón. Quá trình nâng cấp (gọi là quá trình tuyển quặng) thường liên quan đến quá trình làm sạch, tách chiết, tuyển nổi và cô đặc.
 
 
Rock phosphate cô đặc được sản xuất tại nhiều nơi trên thế giới, nhưng gần 67% sản lượng tập trung ở 3 quốc gia là Trung Quốc (37%), Mỹ (15%) và Maroc (14%).
 
 
 
Tham khảo thêm về Rock Phosphate
 

Đối tác của Hacheco