Danh mục tin tức

Phương pháp sản xuất phân bón bằng ánh sáng mặt trời

Gần đây, các nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra cách thức sử dụng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất ammonia, một thành phần quan trọng trong sản xuất phân bón hiện nay.
Theo các nhà khoa học đã nghiên cứu, thì bây giờ có thể tự tổng hợp chất ammonia (NH3) từ khí nitơ (N2) ngoài tự nhiên theo hai cách.
Theo phương pháp sinh học: Các vi khuẩn được tìm thấy trong những loại cây họ đậu và một số loại cây sử dụng nitơ để chuyển đổi ni tơ thành ammonia. Đồng thời  quá trình công nghiệp của Haber-Bosch sẽ bao gồm nhiều loại phản ứng hóa học ở nhiệt độ và áp suất cao.
Tại phòng thí nghiệm Năng lượng Tái tạo Quốc gia (viết tắt là NREL) phối hợp với trường Đại học Colorado các nhà nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra một quy trình tổng hợp hoàn toàn mới, khai thác những tiềm năng sinh học của hợp chất nitơase trên quy mô sản xuất công nghiệp.
Đặc biệt nhóm các nhà nghiên cứu khoa học đã kết hợp tinh thể nano của cadmium sulfide (CdS) với nitrogenase. Sự kết hợp này cho ra kết quả là, ánh sáng mặt trời sẽ kích thích các điện tử trong tinh thể nano tinh thể này sẽ chuyển nitơ thành ammonia.
Ông Gordana Dukovic, đồng nhóm tác giả nghiên cứu về sản xuất phân bón bằng năng lượng mặt trời cho biết: "Chìa khóa chính cho sự kết hợp này chính là sự kết hợp của các tinh thể nano bán dẫn có khả năng hấp thụ ánh sáng mặt trời với nitơase, một loại chất xúc tác tự nhiên chuyển đổi nitơ thành ammonia dùng trong sản xuất phân bón.
Sản xuất phân bón bằng nguồn năng lượng mặt trời sẽ mở ra một nền nông nghiệp bền vững
Hiện nay, sản xuất phân bón tiêu thụ rất nhiều các nguồn năng lượng, nguyên liệu sản xuất chủ yếu dựa vào nguồn nhiên liệu hóa thạch. Công nghệ sản xuất phân bón mới mở ra hy vọng về một nền nông nghiệp bền vững hơn.
Ông Katherine Brown, một nhà nghiên cứu khoa học về nông nghiệp tại NREL, nói: "Sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để làm nguồn xúc tác cho các phản ứng xúc tác sẽ không mở ra tiềm năng cho các hóa chất mới và sản xuất nhiên liệu thay vào đó là các phương pháp sử dụng tự nhiên sẽ thay thế dần trong tương lai.
Tổng hợp
Xem thêm: Phân sinh học Amino Acid và vai trò với đất nông nghiệp
 

Đối tác của Hacheco