Giới thiệu

Công ty cổ phần Hóa chất, Khoáng sản và Xây dựng Hà Nội (tên giao dịch là HACHECO)  được thành lập ngày 01 tháng 07 năm 2002. Sau hơn 15 năm xây dựng và phát triển, chúng tôi đã định vị được sứ mệnh của mình là: "Nâng cao hiệu quả ngành phân bón Việt Nam"

 
Với sứ mệnh rõ ràng, HACHECO đã có những chiến lược và hành động cụ thể: 
- Lựa chọn những nhà cung cấp uy tín từ các quốc gia như Mỹ, Mexico, Nga, Canada, Hàn Quốc, Ấn Độ, Isarel, Trung Quốc, Lào....
- Không ngừng tìm kiếm những sản phẩm công nghệ mới để ứng dụng vào ngành sản xuất phân bón của Việt Nam
- Xây dựng đội ngũ chuyên môn tư vấn và giải quyết những vướng mắc của khách hàng trong quá trình sản xuất
 
HACHECO cam kết trở thành đối tác đáng tin cậy của những nhà cung ứng trên thế giới, là lựa chọn hàng đầu cho nhà máy tại Việt Nam và là một môi trường làm việc đa giá trị cho người lao động.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Uy tín: luôn coi trọng chữ tín
2. Đổi mới : không ngừng tiếp thu tri thức mới
3. Đam mê: 
4. Chia sẻ: sẵn sàng sẻ chia kiến thức và các giá trị
 
Những giá trị cốt lõi chính là kim chỉ nam cho hoạt động kinh doanh cũng như tầm nhìn phát triển của HACHECO hướng tới mục tiêu tạo ra lợi nhuận trên cơ sở phát triển bền vững.

 

 

Đối tác của Hacheco