Danh mục tin tức

Nhu cầu vi lượng cho từng loại cây trồng

Trong đất tồn tại nhiều nguyên tố vi lượng như Al, Fe, Na (như 1 - 10% trọng lượng đất khô); Ca, Mn ( chiếm 0,1 - 1% đất khô), Zn, B, Cu (từ 0,01 - 0,1% đất khô); Co, Mo ( 0,001-0,01% đất ). Vì vậy, dù không bón thêm, đất vẫn đủ vi lượng để cung cấp cho cây trong nhiều năm.
Đánh giá hàm lượng vi lượng trong đất
Đánh giá đất
Hàm lượng vi lượng trong đất (ppm)
B rút bằng H2O
Cu rút bằng HCl N/10
Mn rút bằng H2SO4 N/10
Mo rút bằng oxalat
Zn rút bằng KCl 1N
Co rút bằng HNO31N
Rất nghèo
< 0,1
< 0,3
< 1
< 0,05
< 0,2
< 0,2
Nghèo
0,1-0,2
0,3-1,5
1-10
0,05-0,15
0,5-1,0
0,2-1,0
Trung bình
0,3-0,5
2-3
20-50
0,20-0,25
2-3
1,5-3
Giàu
0,6-1,0
1-7
60-100
0,3-0,5
4-5
4-5
Rất giàu
> 7
> 7
> 100
> 0,5
> 5
> 5
 
Hàm lượng yếu tố vi lượng trong cây thường dưới 0,001%. Cây chỉ thiếu vi lượng khi hàm lượng vi lượng dễ tiêu cây trồng có thể hút không đủ. Nhu cầu vi lượng của các giống cây trồng rất khác nhau và khả năng hút từ đất cũng khác nhau, nên các bảng đánh giá đất trên chỉ có giá trị cho những nhận xét tổng thể.
Vai trò của các yếu tố dinh dưỡng
Đánh giá mức độ cung cấp vi lượng của đất Việt Nam (Phạm Đình Thái)
Nguyên tố
Hàm lượng dễ tiêu mg/kg đất
Mức độ đảm bảo cung cấp
Loại đất
Mn
5-10
10-20
20-50
>50
Rất thấp
Thấp
Trung bình
Cao
Đất bạc màu, đất cát, cát pha
Phù sa, phù sa chua, đất phèn, đất mặn
Đất đỏ bazan, đất feralit, Feralit đỏ vàng, magalit
Cu
<0,3
 
0,3-1,0
1,0-1,5
>1,5
Rất thấp
 
Thấp
Trung bình
Cao
Bạc màu, feralit đỏ thẫm, feralit đỏ vàng, đất cát pha
Phù sa, phù sa chua, đất phèn, đất, mặn
Zn
<2
2-4
 
>4
Thấp
Trung bình
Ferallit đỏ vàng, đất đỏ bazan, đất bạc màu
Phù sa, phù sa chua, đất phèn, đất cát pha
Mo
<0,15
Thấp
Mọi loại đất do nghiên cứu trừ đất đỏ bazan và đất phèn
B
<0,5
Thấp
Mọi loại đất đã nghiên cứu trừ đất phèn, đất mặn, đất cát
Các điều kiện địa lý thổ nhưỡng ảnh hưởng đến hàm lượng vi lượng trong đất:
- Lượng mưa, độ dốc của đất (sựu rửa trôi)
- Đất ngập hay khô hạn
- Độ chua của đất
- Lượng hữu cơ
- Đất cát hay đất nặng
Đất dốc hàm lượng vi lượng thấp hơn do bị rửa trôi
Phần lớn đất chua đều có lượng các chất vi lượng dễ tiêu cao trừ vùng đất dốc, mưa nhiều, đất trồng trọt có tưới trong nhiều năm, làm cho vi lượng bị rửa trôi, đất cát cũng thường thiếu vi lượng. Đất có quá nhiều hữu cơ thường xảy ra sự thiếu Cu, Zn, Mo, Mn, Co.
► Xem thêm:
  • Chelate vi lượng kẽm – EDTA ZN
  • Chelate vi lượng sắt - EDTA FE
Bón phân vi lượng không chỉ nhằm mục đích khắc phục tình trạng thiếu vi lượng dẫn đến giảm năng suất mà còn tác động vào quá trình chuyển hoá vật chất, làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, làm tăng các vitamin, các men, các amino axit không thay thế và cung cấp yếu tố khoáng cho người và gia súc.
Nói chung lượng vi lượng cần bón hằng năm không nhiều, chi phí không lớn. Vấn đề cần lưu tâm là không nên  sử dụng với lượng quá cao mà có thể gây ngộ độc cho cây, tích luỹ trong đất, tích luỹ trong sản phẩm gây độc hại cho con người và động vật khi sử dụng.
Ngưỡng không được quá của một số vi lượng trong thực phẩm (mg/kg)
Nguyên tố
Ngũ cốc
Rau
Hoa quả
Nước quả ép
Cu
5,0
10,0
1,0
5,0
Zn
25,0
10,0
10,0
10,0
Fe
50,0
50,0
50,0
50,0
Ni
0,5
0,5
0,5
0,3
Se
0,5
0,5
0,5
0,5
 
Xem thêm: 

USA HUMIC & FULVIC 70%

Đối tác của Hacheco