Danh mục tin tức

Nghiên cứu độ pH của đất, cách khử chua cho đất

Độ pH phản ánh đất chua (acid) hay kiềm. Tính kiềm hay acid của dung dịch được xác định bởi nồng độ ion hydrogen” [H+]. Theo khoa học, thuật ngữ pH nghĩa là “ trừ logarithm của nồng độ ion hydrogen”, [ H+ ] chính là số gram của ion Hchứa trong một lít dung dịch.

Độ pH là gì? Ý nghĩa 

Thang có giá trị từ 0 đến 14. Nước nguyên chất có nồng độ ion H 0.0000001 hay 10-7 , từ đó độ pH được tính như sau:
pH = -log 10-7 = log 1/10-7 = 7
pH = 7, được xem như trung tính, pH <7 thể hiện tính acid (chua), và pH> 7 thể hiện tính bazơ (kiềm)
pH=4 sẽ chua hơn 10 lần so với pH=5 ( hay nồng độ ion H+ lớn hơn 10 lần).
Đa số các loại đất có thể canh tác nông nghiệp có giá trị pH tử 5 đến 9. Các vùng có lượng mưa cao và phá rừng mạnh thường là đất chua do các cation Ca++, Mg++, v.v… bị rửa trôi và ion H+ giữ lại tập trung trong các keo sét. pH của đất có thể thay đổi theo thời gian, phụ thuộc vào tác động của con người và tự nhiên.
Tuy mức độ pH (hay nồng độ H+) của đất ít ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng cây trồng, nhưng nó lại hết sức quan trọng vì quyết định sự hữu dụng của các chất dinh dưỡng cho cây. pH thấp có ảnh hưởng xấu đến sự hữu dụng của N, K, Ca, Mg, ngược loại với Fe, Mn, Bo, Cu và Zn lại tốt hơn.

Ảnh hưởng của độ pH với sự hữu dụng dinh dưỡng cho cây trồng:

pH đất cũng được dùng như một chỉ thị nhận biết một số vấn đề của đất:
  • pH < 5.0 – Al, Fe, và Mn có thể hòa tan vào đất, gây nhiễm độc cho cây. Xuất hiện dấu hiệu thiếu Ca và Mo.
  • pH < 5.5 - xuất hiện dấu hiệu thiếu Mo, Zn, và S.
  • pH > 7.5 - Xuất hiện ngộ độc do Al, Zn, và Fe.
  • pH > 8.0 – Có sự tạo thành các Calcium Phosphate mà cây không hấp thu được.
  • pH > 8.5 - lượng Na trên mức bình thường. Ngộ độc muối. Xuất hiện dấu hiệu thiếu Zn và Fe.
Với tình trạng pH thấp có thể cải thiện bằng cách bón vôi. Vôi tôi là nguồn nguyên liệu có sẵn, rẻ tiền ở Việt Nam. Bón vôi làm giảm độ chua của đất do các cation Ca++ (hay cation Mg++ nếu sử dụng đá vôi dolomite ) sẽ thay thế ion H+ đã được hấp thu trong các phiến sét. Ion H+ được phóng thích như là kết quả của sự thay thế trên sẽ tác động với ion OH- để tạo thành nước. Phương trình phản ứng như sau:
CaO (vôi) + H2O (trong nước) → Ca(OH)2
Ca(OH)2 → Ca++ + 2OH-
Ca++ thay thế 2H+ trong keo sét.
2H(được thay ra) + 2OH- → 2H2O
 
 

Đối tác của Hacheco