Danh mục tin tức

Mangan - Yếu tố vi lượng quan trọng ảnh hưởng đến các quá trình sinh lý hóa cây trồng

Cây trồng hút mangan ở dạng ion mangan hóa trị 2, và dạng phức hợp hữu cơ có chứa Mangan. Cây không sử dụng mangan hóa trị bốn Mn4+.
Mangan ảnh hưởng đến các quá trinh sinh lý sinh hóa của cây trồng sau đây: Quá trình dinh dưỡng khoáng (sự hút dinh dưỡng, sự cố định đạm, sự khử nitrat) quá trình hô hấp (sự oxy hóa, chu trình Krep), quá trình quang hợp (sự khử CO2), quá trình tổng hợp chất hữu cơ (tổn hợp gluxit, axit nucleic và các chất điều hòa sinh trưởng), quá trình vận chuyển, sự thoát hơi nước và sự chuyển hóa gluxit, sự sinh trưởng và phát triển (nảy mầm, tạo thân và ra hoa kết quả) sự chống chịu hạn của cây. Mn ảnh hưởng đến sự tổng hợp nhiều loại chất như đường bột, hợp chất có đạm, các axit hữu cơ, sắc tố, vitamin, auxin và các men. Mn có vai trò rất quan trọng trong sự hình thành diệp lục và xúc tiến sự hoạt động của nhiều loại men.
 
Người ta nhận xét thấy nhiều trường hợp thiếu mangan rất điển hình: trên đất trồng rau tưới bằng nước cống rãnh, trên các ruộng trồng cây hòa thảo được bón nhiều vôi. Hiện tượng thiếu mangan ít khi biểu hiện ở đất kiềm, đất chua sau khi bón vôi đất thoáng khí và đất giàu hữu cơ. Trên các loại đất này ion Mn ở dạng hóa trị 3 và 4 khó hòa tan hoặc kết hợp với các chất hữu cơ tạo thành hợp chất khó hòa tan. Trong điều kiện kiềm, Mn, saui khi hút chất khó hòa tan. Trong điều kiện kiềm, Mn sau khi hút được còn có thể chuyển sang dạng oxy hóa và kết đọng trong các mạch dẫn.
* Biểu hiện của cây trồng thiếu Mangan
 
Cũng vì mangan rất ít di động, nên hiện tượng thiếu mangan thường có biểu hiện trước tiên ở các lá non. Ở cây lá rộng, bản lá vàng còn có các gân lá vẫn giữ màu xanh. Ở cây hòa thảo hiện tượng này cũng xuất hiện nhưng không rõ ràng.
  
Cũng cần lưu ý rằng nhu cầu của cây trồng về mangan không có và hiện tượng độc do thừa mangan thường xuất hiện phổ biến hơn sự thiếu mangan. Hiện tượng này thường xuất hiện ở các vùng đất phèn và đi đôi với độc sắt, đất chua trũng yếm khí.
 
Bầu bí có triệu chứng ngộ độc mangan, các tổn thương tạo thành giữa các gân lá liên kết tạo thành từng đám và chuyển dần sang màu nâu 
 
Sự thiếu hay thừa Mn làm giản lượng vitamin C trong cải bắp. Khi bón nhiều vôi hàm lượng mangan trong cỏ giảm làm cho gia súc ăn cỏ giảm khả năng động dục, tỉ lệ cừu có chửa giảm hẳn.
 
* Các loại nguyên liệu để sản xuất phân có mangan:
1. Mangan Sunfat (MnSO4.4H2O)
 
Dạng bột màu hồng nhạt
Nhiệt độ sôi 700OC
2.Mangan Clorua (MnCl2. 4H2O)
Dạng tinh thể màu hổng (ẩm)
Hàm lượng H2O: 36.41
Hàm lượng Cl: 35.83%
3. Phân Mangan Chelate (nEDTA-Mn-13)
Công thức hóa học: EDTA-MnNa2 (C10H12N2O8MnNa2)
Hàm lượng Mn chelated: 13%
4. Phân Mangan Chelate (nEDTA-Mn-6)
Tên hóa học: 
Hàm lượng Mn chelated: 6%
 
 

Đối tác của Hacheco