Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
Địa chỉ: P.201A, Tầng 2, Tòa nhà M3-M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
ĐT: 04 6275 8688 – Fax: 04 6275 8689
Email: admin@hacheco.vn