• Humic Mỹ bọc phân khoáng tăng hiệu quả và tiết kiệm phân cần sử dụng

  VAI TRÒ HUMIC TRONG VIỆC KẾT HỢP VỚI PHÂN HÓA HỌC
  Phương thức canh tác thâm canh đòi hỏi một lượng lớn các phân khoáng để cung cấp các nguyên tố đa lượng cho cây trồng như Nitơ, phốt pho và kali. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta quên mất rằng những phân khoáng này lại có tác dụng độc hại cho đất – bạn có thể thấy được hiệu quả ngay tức thì nhưng lại bỏ qua những hệ lụy trong tương lai. Lượng phân khoáng được sử dụng càng nhiều, đất càng nhanh chóng bị xói mòn, hàm lượng mùn càng nghèo nàn và môi trường bị ô nhiễm hơn. Vấn đề hấp thụ phân khoáng hiệu quả là trọng tâm trong sinh trưởng cây trồng. Kho khăn của giải phát này nằm ở thực tế là phân kali và nito hòa tan dễ dàng bị rửa trôi khỏi đất trong khi phân photphot, ngược lại lại dễ dàng kết hợp với các ion Ca, Mg, Al và Fe có sẵn trong đất để tạo thành hợp chất trơ mà cây khó có thể hấp thụ được. Tuy nhiên, nhờ sự hiện diện của Humic mỹ tăng khả năng hấp thụ các nguyên tố vi lượng. Kết quả thử nghiệm chỉ ra rằng Humate trộn với NPK cải thiện sinh trưởng phát triển của cây và năng suất mùa vụ trong khi lượng phân khoáng cần sử dụng lại được giảm xuống (V. Kovalenko, M. Sonko, 1973). Thử nghiệm trên lúa mì chỉ ra rằng nếu sử dụng phân đơn nito vào lúa mì vụ đông không có hiệu quả tích cực lên năng suất mùa màng trong khi sử dụng cùng với humate và super phosphate sẽ đạt được kêt quả như mong muốn (L. Fot, 1973). Đáng chú ý là cơ chế tác động giữa humate và các nguyên tố dinh dưỡng khoáng vi lượng. Quá trình tích cực của chuyển hóa nito xảy ra dựa trên sự tăng cường trao đổi ion, trong khi quá trình nitrate lại giảm đi. Khả năng hấp thụ Kali tăng lên nhờ việc tăng có chọn lọc khi thâm nhập qua màng tế bào. Đối với Photpho, humate có thể kết hợp với các ion Can, Mg và Al trước ngăn chặn sự hình thành các dạng phosphat không tan. Đó là lý do tại sao tăng hàm lượng humate dẫn tới tăng khả năng hấp thụ photpho của cây trồng (Lee & Bartlett, 1973.)
    
  Chào tất cả mọi người!Chào tất cả mọi người!
  Do vậy, ý tưởng về việc kết hợp sử dụng humate với phân khoáng là điều dễ hiểu. Tạo ra phân kết hợp là một bước tiến mới trong trồng trọt. Không phải ngẫu nhiên khi mà cách đây hơn 10 năm, 1 công ty Italia – Vineta Mineraria đã công bố dự án: Umex: giải pháp công nghệ mới phục vụ nông nghiêm 2000. Dự án này nói về thiết lập sản xuất phân nito, kali, photpho bọc bằng humate. Từ năm 1988 đến 1990, tại Belarus, người ta đã thử nghiệm trên casnhd dồng trồng rau để so sánh hiệu quả của phân khoáng được bọc humate như Urea, super phosphate và kali clorua sản xuất tại Italy và Nga. Kết quả cho thấy việc sử dụng urea bọc humate tăng sản lượng của khoai tây lên trung bình 28-31% tạ Đức/ hecta, trong khi đồng thời giảm hàm lượng nitrate 40% so với nhóm sử dụng urea thông thường. Đối với các loại lấy củm năng suất đạt 200-220 tạ Đức/ hecta kèm theo sự cải thiện chất lượng nông phẩm. Đây chính là tiến bộ mới với hiệu quả chi phi trong nông nghiệp hiện đại
  Một thành phần quan trọng trong dinh dưỡng cây trồng khác là nguyên tố vi lượng – Fe, Cu, Zn, B, Mn, Mo, Co. Cây trồng sử dụng lượng rất nhỏ, ước tính 1/1000 hoặc 1/100000, Tuy nhiên, chúng lại rất quan trọng trong sự phát triển của cây trồng. Ví dụ, boron chống lại sâu bệnh, tăng hàm lượng vitamin trong hoa quả. Mangan quan trọng trong quá trình quang hợp, hình thành vitamin C và đường. Đồng hỗ trợ tổng hợp albumen giúp cây chịu hạn và rét cung như khả năng kháng sâu bệnh và virus. Kẽm là một phần của rất nhiều men thực vật tham gia vào quá trình lên men, hô hấp tổng hợp albumen và đường. Molypdem và coban quan trọng trong việc chuyển hóa nito từ không khí. Humate sẽ giúp chuyển hóa các vi lượng này vào cây hiệu quả hơn và hình thành phức hợp với vi lượng giúp cây hấp thụ dễ dàng hơn.
  Chào tất cả mọi người!
  Axit humic là phức hợp hình thành trong tự nhiên. Sau hàng nghìn năm, chúng tích tụ các dinh dưỡng vi lượng. Khi bón, axit humic cũng đồng thời chiết xuất các vi lượng từ trong đát thành dạng mà cây có thể hấp thụ được. Ví dụ, sắt và mangan, theo chuyên gia D.Orlov, được hấp thụ trong dạng phức hợp humic. Nghiên cứu bởi A. Karpukhin chỉ ra rằng sự hiện diện của những phức hợp này quyết định sự di động của hầu hết các nguyên tố đa và vi lượng và nguồn cung cấp cũng như di chuyển trong cơ quan cây trồng. 

  Phương thức canh tác thâm canh đòi hỏi một lượng lớn các phân khoáng để cung cấp các nguyên tố đa lượng cho cây trồng như Nitơ, phốt pho và kali. Tuy nhiên, đôi khi chung ta quên mất những phân khoáng này lại có tác dụng độc hại cho đất – bạn có thể thấy được hiệu quả ngay tức thì nhưng lại bỏ qua những hệ lụy trong tương lai. Lượng phân khoáng được sử dụng càng nhiều, đất càng nhanh chóng bị sói mòn, hàm lượng mùn càng nghèo nàn và môi trường bị ô nhiễm hơn. Vấn đề hấp thụ phân khoáng hiệu quả là trọng tâm trong sinh trưởng cây trồng. Kho khăn của giải phát này nằm ở thực tế là phân kali và nito hòa tan dễ dàng bị rửa trôi khỏi đất trong khi phân photphot, ngược lại lại dễ dàng kết hợp với các ion Ca, Mg, Al và Fe có sẵn trong đất để tạo thành hợp chất trơ mà cây khó có thể hấp thụ được. Tuy nhiên, nhờ sự hiện diện của Humic tăng khả năng hấp thụ các nguyên tố vi lượng. Kết quả thử nghiệm chỉ ra rằng Humate trộn với NPK cải thiện sinh trưởng phát triển của cây và năng suất mùa vụ trong khi lượng phân khoáng cần sử dụng lại được giảm xuống (V. Kovalenko, M. Sonko, 1973). Thử nghiệm trên lúa mì chỉ ra rằng nếu sử dụng phân đơn nito vào lúa mì vụ đông không có hiệu quả tích cực lên năng suất mùa màng trong khi sử dụng cùng với humate và super phosphate sẽ đạt được kêt quả như mong muốn (L. Fot, 1973.). Đáng chú ý là cơ chế tác động giữa humate và các nguyên tố dinh dưỡng khoáng vi lượng. Quá trình tích cực của chuyển hóa nito xảy ra dựa trên sự tăng cường trao đổi ion, trong khi quá trình nitrate lại giảm đi. Khả năng hấp thụ Kali tăng lên nhờ việc tăng có chọn lọc khi thâm nhập qua màng tế bào. Đối với Photpho, humate có thể kết hợp với các ion Can, Mg và Al trước ngăn chặn sự hình thành các dạng phosphat không tan. Đó là lý do tại sao tăng hàm lượng humate dẫn tới tăng khả năng hấp thụ photpho của cây trồng (Lee & Bartlett, 1973.)
   
    Chào tất cả mọi người!
   
  Do vậy, ý tưởng về việc kết hợp sử dụng humate với phân khoáng là điều dễ hiểu. Tạo ra phân kết hợp là một bước tiến mới trong trồng trọt. Không phải ngẫu nhiên khi mà cách đây hơn 10 năm, 1 công ty Italia – Vineta Mineraria đã công bố dự án: Umex: giải pháp công nghệ mới phục vụ nông nghiêp 2000. Dự án này nói về thiết lập sản xuất phân nito, kali, photpho bọc bằng humate. Từ năm 1988 đến 1990, tại Belarus, người ta đã thử nghiệm trên cánh đồng trồng rau để so sánh hiệu quả của phân khoáng được bọc humate như Urea, super rock phosphate và kali clorua sản xuất tại Italy và Nga. Kết quả cho thấy việc sử dụng urea bọc humate tăng sản lượng của khoai tây lên trung bình 28-31% tạ Đức/ hecta, trong khi đồng thời giảm hàm lượng nitrate 40% so với nhóm sử dụng urea thông thường. Đối với các loại lấy củm năng suất đạt 200-220 tạ Đức/ hecta kèm theo sự cải thiện chất lượng nông phẩm. Đây chính là tiến bộ mới với hiệu quả chi phí trong nông nghiệp hiện đại.
  Một thành phần quan trọng trong dinh dưỡng cây trồng khác là nguyên tố vi lượng – Fe, Cu, Zn, B, Mn, Mo, Co. Cây trồng sử dụng lượng rất nhỏ, ước tính 1/1000 hoặc 1/100000, Tuy nhiên, chúng lại rất quan trọng trong sự phát triển của cây trồng. Ví dụ, boron chống lại sâu bệnh, tăng hàm lượng vitamin trong hoa quả. Mangan quan trọng trong quá trình quang hợp, hình thành vitamin C và đường. Đồng hỗ trợ tổng hợp albumen giúp cây chịu hạn và rét cung như khả năng kháng sâu bệnh và virus. Kẽm là một phần của rất nhiều men thực vật tham gia vào quá trình lên men, hô hấp tổng hợp albumen và đường. Molypdem và coban quan trọng trong việc chuyển hóa nito từ không khí. Humate sẽ giúp chuyển hóa các vi lượng này vào cây hiệu quả hơn và hình thành phức hợp với vi lượng giúp cây hấp thụ dễ dàng hơn.
  Axit humic là phức hợp hình thành trong tự nhiên. Sau hàng nghìn năm, chúng tích tụ các dinh dưỡng vi lượng. Khi bón, axit humic cũng đồng thời chiết xuất các vi lượng từ trong đát thành dạng mà cây có thể hấp thụ được. Ví dụ, sắt và mangan, theo chuyên gia D.Orlov, được hấp thụ trong dạng phức hợp humic. Nghiên cứu bởi A. Karpukhin chỉ ra rằng sự hiện diện của những phức hợp này quyết định sự di động của hầu hết các nguyên tố đa và vi lượng và nguồn cung cấp cũng như di chuyển trong cơ quan cây trồng. 
   
   

   

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  Vấn nạn lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường

  Những năm qua, ngành nông nghiệp đã có nhiều bước tăng trưởng mạnh mẽ, duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững từ 3,5%/năm dù rất nhiều dịch bệnh và

  Xem thêm

  Giá phân bón sắp tăng vì Trung Quốc hạn chế xuất khẩu

  Dự báo, trong năm nay, Trung Quốc sẽ hạn chế xuất khẩu phân bón để đáp ứng thị trường nội địa và đẩy giá phân bón tăng, từ đó gây

  Xem thêm

  Phân bón giả tràn lan trên Tây Nguyên

  Theo ghi nhận của NNVN, thời gian qua cơ quan chức năng các tỉnh khu vực Tây Nguyên như Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai… thực hiện rất quyết liệt việc

  Xem thêm

  Lãnh đạo doanh nghiệp uống thuốc diệt cỏ trước hàng trăm người chứng kiến

  Để chứng minh loại thuốc diệt cỏ mới được làm từ thảo dược an toàn cho con người, chủ nhân của loại thuốc diệt cỏ này đã “uống thử nghiệm

  Xem thêm