• TỔNG QUAN VỀ NÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC

  Nông nghiệp chính xác (PA) là một chiến lược quản lý nông nghiệp dựa trên việc quan sát, đo lường và ứng phó với những biến đổi theo thời gian và không gian để cải thiện tính bền vững của sản xuất nông nghiệp. Nó được sử dụng trong cả sản xuất trồng trọt và chăn nuôi. Nông nghiệp chính xác thường sử dụng công nghệ để tự động hóa các hoạt động nông nghiệp, cải thiện khả năng chẩn đoán, ra quyết định hoặc thực hiện. Mục tiêu của nghiên cứu nông nghiệp chính xác là xác định hệ thống hỗ trợ quyết định cho việc quản lý toàn bộ trang trại với mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận trên đầu vào trong khi bảo tồn tài nguyên.

  Nông nghiệp chính xác là thành phần chính của làn sóng cách mạng nông nghiệp hiện đại thứ ba. Cuộc cách mạng nông nghiệp đầu tiên là sự gia tăng cơ giới hóa nông nghiệp, từ năm 1900 đến năm 1930. Mỗi nông dân sản xuất đủ lương thực để nuôi khoảng 26 người trong thời gian này. Những năm 1960 đã thúc đẩy cuộc Cách mạng Xanh với các phương pháp biến đổi gen mới, dẫn đến việc mỗi nông dân nuôi sống khoảng 156 người. Dự kiến đến năm 2050, dân số toàn cầu sẽ đạt khoảng 9,6 tỷ người và sản lượng lương thực phải tăng gấp đôi so với mức hiện tại để nuôi sống mọi miệng ăn. Với những tiến bộ công nghệ mới trong cuộc cách mạng nông nghiệp canh tác chính xác, mỗi nông dân sẽ có thể nuôi sống 265 người trên cùng một diện tích.

  Norman Borlaug

  Việc thực hành nông nghiệp chính xác đã được thực hiện nhờ sự ra đời của GPS và GNSS. Khả năng của người nông dân và/hoặc nhà nghiên cứu trong việc xác định vị trí chính xác của họ trên cánh đồng cho phép tạo ra các bản đồ về sự biến đổi không gian của nhiều biến số có thể đo được (ví dụ: năng suất cây trồng, đặc điểm địa hình/địa hình, hàm lượng chất hữu cơ, độ ẩm, nồng độ nitơ, pH, EC, Mg, K và các loại khác). Dữ liệu tương tự được thu thập bởi các mảng cảm biến gắn trên máy gặt đập liên hợp được trang bị GPS. Các mảng này bao gồm các cảm biến thời gian thực đo lường mọi thứ từ mức độ diệp lục đến trạng thái nước của cây trồng, cùng với hình ảnh đa quang phổ. Dữ liệu này được sử dụng cùng với hình ảnh vệ tinh bằng công nghệ tốc độ thay đổi (VRT) bao gồm máy gieo hạt, máy phun, v.v. để phân phối tài nguyên một cách tối ưu. Tuy nhiên, những tiến bộ công nghệ gần đây đã cho phép sử dụng cảm biến thời gian thực trực tiếp trong đất, có thể truyền dữ liệu không dây mà không cần sự hiện diện của con người.

  Nguồn: Thông tin và truyền thông với nông thôn

  Nông nghiệp chính xác cũng đã được thực hiện nhờ các máy bay không người lái có giá thành tương đối rẻ và có thể được vận hành bởi những phi công mới vào nghề. Những máy bay không người lái nông nghiệp này có thể được trang bị máy ảnh đa quang phổ hoặc RGB để chụp nhiều hình ảnh của một cánh đồng có thể được ghép lại với nhau bằng phương pháp quang trắc để tạo ra ảnh trực giao. Những hình ảnh đa quang phổ này chứa nhiều giá trị trên mỗi pixel ngoài các giá trị màu đỏ, xanh lục truyền thống như giá trị phổ hồng ngoại gần và cạnh đỏ được sử dụng để xử lý và phân tích các chỉ số thực vật như bản đồ NDVI. Những máy bay không người lái này có khả năng chụp ảnh và cung cấp các tham chiếu địa lý bổ sung như độ cao, cho phép phần mềm thực hiện các chức năng đại số bản đồ để xây dựng bản đồ địa hình chính xác. Những bản đồ địa hình này có thể được sử dụng để tương quan giữa sức khỏe cây trồng với địa hình, kết quả của chúng có thể được sử dụng để tối ưu hóa các yếu tố đầu vào cho cây trồng như nước, phân bón hoặc hóa chất như thuốc diệt cỏ và chất điều hòa sinh trưởng thông qua các ứng dụng tỷ lệ thay đổi.

  (Nguồn: ATP Việt Nam)

  SẢN PHẨM LIÊN QUAN