Hóa chất nông nghiệp

6BA; 6-BENZYLAMINOPURINE 99% (CYTONKIN)

Tên quốc tế : 6BA; 6-Benzylaminopurine 99% (Cytonkin)

Xuất xứ : Trung Quốc

Đóng gói : 1kg/gói

Thêm

Axit Phthalein Nucleic

Tên quốc tế: Phthalein nucleic acid

Xuất xứ: Trung Quốc

Đóng gói:

Thêm

Brassinolide 0.01%SL / 0.2%SL

Tên quốc tế: Brassinolide 0.01%SL / 0.2%SL

Xuất xứ: Trung Quốc

Đóng gói: 1kg /gói

Thêm

CHẤT CHỐNG KẾT CỤC HISOFT FP18

Tên quốc tế : Anti-caking powder

Xuất xứ : Trung Quốc

Đóng gói : 25kg/ bao

Thêm