Chế phẩm sinh học

CHITOSAN (NANOBIOTECH) 90SL – THÁI LAN

Tên quốc tế : Nano Chitosan

Xuất xứ : Thái Lan

Đóng gói : 1 lit/ chai hoặc 20lit/can

Thêm

COMPOUND AMINO ACID (AXIT AMIN TỔNG HỢP)

Tên quốc tế : Amino Acid (Compound Amino Acid Powder)

Xuất xứ : Trung Quốc

Đóng gói : 25kg/ bao

Thêm

HUMI[K]WSP POWDER – HUMIC MỸ TAN 100%

Tên quốc tế : HUMI[K] water soluble powder

Xuất xứ : Mỹ – USA

Đóng gói : 500g/lọ

Thêm

NẤM KIỂM SOÁT TUYẾN TRÙNG RỄ

Tên quốc tế : Purpureocillium lilacinum & Monacrosporium lysipagum

Xuất xứ : Ấn Độ

Đóng gói : 1kg /gói

Thêm

NẤM RỄ CỘNG SINH – NẤM RỄ TRONG (MỸ) (MYCORRHIZA – ENDOMYCORRHIZAL FUNGI)

Xuất xứ : nguyên liệu gốc Mỹ – USA

Đóng gói : 450g/hũ hoặc 1kg/túi

Thêm