Phân bón vô cơ

AMONI CLORUA – NH4CL

Tên quốc tế : Ammonium Chloride

Xuất xứ : Trung Quốc

Đóng gói : 25kg/ bao

Thêm

AMONI SULPHAT (SA) – (NH4)2.SO4

Tên quốc tế : Ammonium Sulfate

Xuất xứ : Trung Quốc

Đóng gói : 50kg/ bao

Thêm

CHELATE VI LƯỢNG: EDTA CA, MG, FE, MN, ZN, CU

Tên quốc tế : EDTA Ca, Mg, Fe, Zn, Cu

Xuất xứ : Ấn Độ

Đóng gói : 25kg/ bao

Thêm

DAP– (NH4)2HPO4

Tên quốc tế : Diammonium Phosphate

Xuất xứ : Trung Quốc

Đóng gói : 25kg/ bao

Thêm

KALI CLORUA – KCL (MOP)

Tên quốc tế : Potassium chloride

Xuất xứ : Lào / Belarus

Đóng gói : 50kg/ bao

Thêm

KALI NITRAT – KNO3

Tên quốc tế : Potassium nitrate

Xuất xứ : Jordan

Đóng gói : 25kg/ bao

Thêm

KALI SULPHATE – K2SO4 (SOP)

Tên quốc tế : Sulphate of Potash

Xuất xứ : Philipines/

Đóng gói : 50kg/bao

Thêm

MAP (10-50) – NH4H2PO4

Tên quốc tế : Monoamoniium Phosphate

Xuất xứ : Trung Quốc/ Việt Nam

Đóng gói : 50kg/ bao

Thêm

MAP (12-61) – NH4H2PO4

Tên quốc tế : Monoamonium Phosphate

Xuất xứ : Trung Quốc

Đóng gói : 25kg/bao

Thêm

MKP – KH2PO4

Tên quốc tế : Mono Potassium Phosphate

Xuất xứ : Trung Quốc

Đóng gói : 25kg/bao

Thêm

Nova Calcium ICL Israel – Canxi Nitrate

Tên quốc tế : Calcium Nitrate

Xuất xứ : ICL Israel / Trung Quốc

Đóng gói : 25kg/ bao

Thêm

PHÂN HÒA TAN NOVA NPK – ISRAEL (TRỌN BỘ)

Tên quốc tế : Nova NPK Full set for Fertigation

Xuất xứ : ICL – Israel

Đóng gói : 25kg/ bao

Thêm

POLYSULPHATE (KALI HỮU CƠ) – K2CA2MG(SO4)4.2H2O

Tên quốc tế : Polysulphate
Xuất xứ : Anh
Đóng gói : 50kg/ bao

Thêm

ROCK PHOSPHATE – LÂN TỰ NHIÊN

Tên quốc tế : Phosphate Rock

Xuất xứ : Ai Cập

Đóng gói : 50kg/ bao

Thêm

UREA – (NH2)2CO

Tên quốc tế : UREA

Xuất xứ : Trung Quốc/ Indonesia

Đóng gói : 50kg/bao

Thêm