Phân bón hữu cơ

COMPOUND AMINO ACID (AXIT AMIN TỔNG HỢP)

Tên quốc tế : Amino Acid (Compound Amino Acid Powder)

Xuất xứ : Trung Quốc

Đóng gói : 25kg/ bao

Thêm

HUMI[K]WSP POWDER – HUMIC MỸ TAN 100%

Tên quốc tế : HUMI[K] water soluble powder

Xuất xứ : Mỹ – USA

Đóng gói : 500g/lọ

Thêm

NẤM RỄ CỘNG SINH – NẤM RỄ TRONG (MỸ) (MYCORRHIZA – ENDOMYCORRHIZAL FUNGI)

Xuất xứ : nguyên liệu gốc Mỹ – USA

Đóng gói : 450g/hũ hoặc 1kg/túi

Thêm

PHÂN HỮU CƠ ORGANICS-G5

Tên quốc tế : Organics-G5

Xuất xứ : Ấn Độ

Đóng gói : 25kg/bao

Thêm

POLYSULPHATE (KALI HỮU CƠ) – K2CA2MG(SO4)4.2H2O

Tên quốc tế : Polysulphate
Xuất xứ : Anh
Đóng gói : 50kg/ bao

Thêm

Potassium Humate -K- Humate Miểng

Tên quốc tế: Potasium Humate Flake

Xuất xứ: Trung Quốc

Đóng gói: 25kg/01 bao

Thêm

USA HUMIC & FULVIC 70%

Tên quốc tế : USA Humic & Fulvic 70% – Powder

Xuất xứ : Mỹ

Đóng gói : 25kg/ bao

Thêm