Hóa chất nông nghiệp

6BA; 6-BENZYLAMINOPURINE 99% (CYTONKIN)

Tên quốc tế : 6BA; 6-Benzylaminopurine 99% (Cytonkin)

Xuất xứ : Trung Quốc

Đóng gói : 1kg/gói

Thêm

Axit Phthalein Nucleic

Tên quốc tế: Phthalein nucleic acid

Xuất xứ: Trung Quốc

Đóng gói:

Thêm

BỘT CHỐNG VÓN CỤC HISOFT FP18

Tên quốc tế : Anti-caking powder

Xuất xứ : Trung Quốc

Đóng gói : 25kg/ bao

Thêm

Brassinolide 0.01%SL / 0.2%SL

Tên quốc tế: Brassinolide 0.01%SL / 0.2%SL

Xuất xứ: Trung Quốc

Đóng gói: 1kg /gói

Thêm

CHELATE VI LƯỢNG: EDTA CA, MG, FE, MN, ZN, CU

Tên quốc tế : EDTA Ca, Mg, Fe, Zn, Cu

Xuất xứ : Ấn Độ

Đóng gói : 25kg/ bao

Thêm

Chlormequat chloride – CCC 80% SP/ 50%SL

Tên quốc tế: Chlormequat chloride

Xuất xứ: Trung Quốc

Đóng gói: 1kg /túi

Thêm

Cytokinin CPPU KT-30

Tên hóa học: Forchlorfenuron

Xuất xứ: Trung Quốc

Đóng gói: 1kg/tui hoặc 100g/túi

Thêm

DA6 Cytokinin tan trong nước

Tên quốc tế: DA6- 98% (Hexanoic Acid)

Xuất xứ: Ấn Độ/ Trung Quốc

Đóng gói: 1kg /gói

Thêm

HỖN HỢP NATRI NITROPHENOLATE (SNP 98%) – COMPOUND SODIUM NITROPHENOLATE

Tên quốc tế : Compound Sodium Nitrophenolate

Xuất xứ : Trung Quốc

Đóng gói : 1kg /gói

Thêm

IBA-K 98% ( INDOLE BUTYRIC ACID POTASSIUM)

Tên quốc tế : IBA-K Indole butyric acid potassium

Xuất xứ : Trung Quốc

Đóng gói : 1kg x 25 túi/thùng

Thêm

K-IAA 98%;POTASSIUM 3-INDOLE ACETIC ACID

Tên quốc tế : K-IAA 98%;Potassium 3-Indole acetic acid

Xuất xứ : Trung Quốc

Đóng gói : 1kg/gói

Thêm

Magie Sunphat Heptahydrate – MgSO4.7H2O

Tên quốc tế: Magnesium Sulfate Heptahydrate

Xuất xứ: Trung Quốc

Đóng gói: 50kg/ bao

Thêm

NATRI HUMATE

Tên quốc tế : Sodium Humate

Xuất xứ : Trung Quốc

Đóng gói : 25kg/ bao

Thêm