Sản phẩm

6BA; 6-BENZYLAMINOPURINE 99% (CYTONKIN)

Tên quốc tế : 6BA; 6-Benzylaminopurine 99% (Cytonkin)

Xuất xứ : Trung Quốc

Đóng gói : 1kg/gói

Thêm

AMONI CLORUA – NH4CL

Tên quốc tế : Ammonium Chloride

Xuất xứ : Trung Quốc

Đóng gói : 25kg/ bao

Thêm

AMONI SULPHAT (SA) – (NH4)2.SO4

Tên quốc tế : Ammonium Sulfate

Xuất xứ : Trung Quốc

Đóng gói : 50kg/ bao

Thêm

Axit Phthalein Nucleic

Tên quốc tế: Phthalein nucleic acid

Xuất xứ: Trung Quốc

Đóng gói:

Thêm

BỘT CHỐNG VÓN CỤC HISOFT FP18

Tên quốc tế : Anti-caking powder

Xuất xứ : Trung Quốc

Đóng gói : 25kg/ bao

Thêm

Brassinolide 0.01%SL / 0.2%SL

Tên quốc tế: Brassinolide 0.01%SL / 0.2%SL

Xuất xứ: Trung Quốc

Đóng gói: 1kg /gói

Thêm

CHELATE VI LƯỢNG: EDTA CA, MG, FE, MN, ZN, CU

Tên quốc tế : EDTA Ca, Mg, Fe, Zn, Cu

Xuất xứ : Ấn Độ

Đóng gói : 25kg/ bao

Thêm

CHITOSAN (NANOBIOTECH) 90SL – THÁI LAN

Tên quốc tế : Nano Chitosan

Xuất xứ : Thái Lan

Đóng gói : 1 lit/ chai hoặc 20lit/can

Thêm

Chlormequat chloride – CCC 80% SP/ 50%SL

Tên quốc tế: Chlormequat chloride

Xuất xứ: Trung Quốc

Đóng gói: 1kg /túi

Thêm

COMPOUND AMINO ACID (AXIT AMIN TỔNG HỢP)

Tên quốc tế : Amino Acid (Compound Amino Acid Powder)

Xuất xứ : Trung Quốc

Đóng gói : 25kg/ bao

Thêm

Cytokinin CPPU KT-30

Tên hóa học: Forchlorfenuron

Xuất xứ: Trung Quốc

Đóng gói: 1kg/tui hoặc 100g/túi

Thêm

DA6 Cytokinin tan trong nước

Tên quốc tế: DA6- 98% (Hexanoic Acid)

Xuất xứ: Ấn Độ/ Trung Quốc

Đóng gói: 1kg /gói

Thêm

DAP– (NH4)2HPO4

Tên quốc tế : Diammonium Phosphate

Xuất xứ : Trung Quốc

Đóng gói : 25kg/ bao

Thêm

Grow & Bloom (Phân bón cho hoa Amino Seaweed extract)

Đóng gói: 150g/lọ

Nguyên liệu NK từ Mỹ

Thêm

HỖN HỢP NATRI NITROPHENOLATE (SNP 98%) – COMPOUND SODIUM NITROPHENOLATE

Tên quốc tế : Compound Sodium Nitrophenolate

Xuất xứ : Trung Quốc

Đóng gói : 1kg /gói

Thêm

HUMI[K]WSP POWDER – HUMIC MỸ TAN 100%

Tên quốc tế : HUMI[K] water soluble powder

Xuất xứ : Mỹ – USA

Đóng gói : 500g/lọ

Thêm

IBA-K 98% ( INDOLE BUTYRIC ACID POTASSIUM)

Tên quốc tế : IBA-K Indole butyric acid potassium

Xuất xứ : Trung Quốc

Đóng gói : 1kg x 25 túi/thùng

Thêm

K-IAA 98%;POTASSIUM 3-INDOLE ACETIC ACID

Tên quốc tế : K-IAA 98%;Potassium 3-Indole acetic acid

Xuất xứ : Trung Quốc

Đóng gói : 1kg/gói

Thêm

KALI CLORUA – KCL (MOP)

Tên quốc tế : Potassium chloride

Xuất xứ : Lào / Belarus

Đóng gói : 50kg/ bao

Thêm

KALI NITRAT – KNO3

Tên quốc tế : Potassium nitrate

Xuất xứ : Jordan

Đóng gói : 25kg/ bao

Thêm

KALI SULPHATE – K2SO4 (SOP)

Tên quốc tế : Sulphate of Potash

Xuất xứ : Philipines/

Đóng gói : 50kg/bao

Thêm

Magie Sunphat Heptahydrate – MgSO4.7H2O

Tên quốc tế: Magnesium Sulfate Heptahydrate

Xuất xứ: Trung Quốc

Đóng gói: 50kg/ bao

Thêm

MAP (10-50) – NH4H2PO4

Tên quốc tế : Monoamoniium Phosphate

Xuất xứ : Trung Quốc/ Việt Nam

Đóng gói : 50kg/ bao

Thêm

MAP (12-61) – NH4H2PO4

Tên quốc tế : Monoamonium Phosphate

Xuất xứ : Trung Quốc

Đóng gói : 25kg/bao

Thêm

MKP – KH2PO4

Tên quốc tế : Mono Potassium Phosphate

Xuất xứ : Trung Quốc

Đóng gói : 25kg/bao

Thêm

NẤM KIỂM SOÁT TUYẾN TRÙNG RỄ

Tên quốc tế : Purpureocillium lilacinum & Monacrosporium lysipagum

Xuất xứ : Ấn Độ

Đóng gói : 1kg /gói

Thêm

NẤM RỄ CỘNG SINH – NẤM RỄ TRONG (MỸ) (MYCORRHIZA – ENDOMYCORRHIZAL FUNGI)

Xuất xứ : nguyên liệu gốc Mỹ – USA

Đóng gói : 450g/hũ hoặc 1kg/túi

Thêm

NATRI HUMATE

Tên quốc tế : Sodium Humate

Xuất xứ : Trung Quốc

Đóng gói : 25kg/ bao

Thêm

Nova Calcium ICL Israel – Canxi Nitrate

Tên quốc tế : Calcium Nitrate

Xuất xứ : ICL Israel / Trung Quốc

Đóng gói : 25kg/ bao

Thêm

Phân bón hữu cơ Organic Start&Recover

Đóng gói: 500g/hũ

Xuất xứ: Việt Nam

Thêm

PHÂN HÒA TAN NOVA NPK – ISRAEL (TRỌN BỘ)

Tên quốc tế : Nova NPK Full set for Fertigation

Xuất xứ : ICL – Israel

Đóng gói : 25kg/ bao

Thêm

PHÂN HỮU CƠ ORGANICS-G5

Tên quốc tế : Organics-G5

Xuất xứ : Ấn Độ

Đóng gói : 25kg/bao

Thêm

POLYSULPHATE (KALI HỮU CƠ) – K2CA2MG(SO4)4.2H2O

Tên quốc tế : Polysulphate
Xuất xứ : Anh
Đóng gói : 50kg/ bao

Thêm

Potassium Humate -K- Humate Miểng

Tên quốc tế: Potasium Humate Flake

Xuất xứ: Trung Quốc

Đóng gói: 25kg/01 bao

Thêm

ROCK PHOSPHATE – LÂN TỰ NHIÊN

Tên quốc tế : Phosphate Rock

Xuất xứ : Ai Cập

Đóng gói : 50kg/ bao

Thêm