Danh mục tin tức

Ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng làm tăng năng suất, chất lượng nông sản (Phần 1)

Chất điu hòa sinh trưởng không chỉ có tác dụng trong vic điu chnh ra hoa tạo trái mà còn tác đng hu hết các lĩnh vc sn xut nông nghip nhằm tăng năng suất, chất lượng nông sản trong nông nghiệp.

1.Kích thích s sinh trưởng ca cây trồng

Đây là ứng dng ph biến và quan trng nht ca cht điu hòa sinh trưởng đặc biệt là các loại cây ly si, cây míathì s dng GA ( Gibberellin) có thể nâng cao năng suất rất nhiều, phun dung dch GA nng đ 20 50 ppm có th làm chiu cao cây đay tăng gp 2 ln, cùng hàm lượng trên phun cho mía làm tăng chiu dài dóng. Đi vi các cây b đt biến lùn, sử dụng GA làm cây lại cao bình thường.

Vi các loại rau quả, vic tăng sản lượng nông sản có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy ứng dụng cht kích thích sinh trưởng Auxin và GA đang là vấn đề cần ưu tiên nghiên cứu. Thử nghiệm phun dung dch Auxin hoc GA trên các giống rau ăn lá đu làm tăng năng sut rt so vi đi chng. Kết quả từ một thí nghiệm, phun GA nng đ 20 ppm vào ngày th 7 và 14 sau khi trng, năng sut rau xà lách đt 35 tn/ha, nhiều hơn so với không phun 10 tn, tương tự ở rau cải ngọt và một số giống rau khác.

2. Tăng kích thước và năng sut qu

Đây là ng dng rt quan trng vi các cây ăn qu.  Nhiều nước rtên thế giới, công nghệ sử dụng GA tăng năng suất và chất lượng nho đã được sử dụng phổ biến. M và Nht đã bt đu dùng GA trong ngh trng nho từ năm 1952, sử dụng ADHS (Alar) cho nho, táo cũng làm tăng năng suất rõ rệt.

3.Kích thích s ra r của cành giâm, cành chiế

Ứng dụng cho vic nhân ging vô tính cây trng, đã thành công trên nhiều loi cây ăn qu, cây công nghip, cây cnh, cây làm thuc. Cht điu hòa sinh trưởng thường sử dụng nhằm kích thích ra r là các Auxin như NAA, AIB, 2,4D

Để cành giâm có tỷ lệ sống, khả năng phát triển cao hơn người ta thường sử dụng 3 phương pháp:

+ nhúng nhanh gc cành giâm trong dung dch kích thích ra r có nng đ cao (khong 1.000 10.000 ppm) trong 3 5 giây

+ phương pháp ngâm lâu gc cành trong dung dch loãng (t vài chc đến vài trăm ppm) trong 12 24 gi

+phương pháp phun lên lá thay cho x lý cành giâm.

Qua thử nghiệm, phương pháp x lý nhanh trong nng đ đc cho hiệu quả cao hơn nên được sử dụng phổ biến hơn

4. Điu khin thời gian ng ngh ca cơ quan

Người ta đã ứng dụng thành công cht điu hòa sinh trưởng để điều khiển thời gian ngủ, nghỉ trên các giống cây lấy củ như khoai tây, hành, tỏi...

Đ phá b trng thái ng ngh thường GA s làm mt cân bng hormon lch v phía thun li cho s ny mm. Ứng dụng này trên khoai tây đuóc sử ở khá nhiều nước và nước ta. Phá trạng thái ng ngh cho c khoai tây thu hoch v Đông đ có mm kp trng cho v Xuân bng phun dung dch GA, số khoai tây được sử lý nảy mầm hơn 90% trong 5-7 ngày.

Ngược lại để kéo dài thời gian ngủ nghỉ, kìm hãm s ny mm c khoai tây, các nhà khoa học đã nghiên cứu thành công chất IPCC (Isopropyl chlorocar baminate), MH hoc MENA (methyl ester ca NAA). Đ bo qun hành, ti chống nảy mầm, chống tóp, xử lý MH nng đ 500 2500 ppm.

5.Điu chnh s ra hoa ca cây

Vic s dng ct điu hòa sinh trưởng đ kích thích s ra hoa sm cũng là một ứng dụng phổ biến.

Để kích thích da ra hoa trái v người ta thường sử dụng NAA nng đ 25 ppm, cht Ethrel (sinh ra khí Ethylen) có th làm 100% chi da ra hoa, trong khi cùng mùa và cùng giống dứa không xử lý không cây nào ra hoa.

Phương pháp đơn giản hơn có th dùng đt đèn (Carbua canxi) b nõn da hàm lượng 1g, gp m đt đèn s sinh ra Acetylen kích thích da ra hoa.

Vi cây táo, nhiu nước dùng Alar (ADHS) làm cây ra hoa sm vi nng đ 500 5000 ppm. Alar cũng có tác dụng tương tự trên các giống chanh, lê, hng Tuy nhiên, s dng Alar nhiu năm có gây hại cho môi trường.

Vi đu đ, để kích thích ra hoa sử dụng axit benzitiazon acetic. nng đ 30 50 ppm đu đủ bt ra hoa c nhng mt phía dưới, tăng sn lượng quả tới 50 70%.

Người ta cfn sử dụng GA kích thích cho xà lách, bp ci, xu hàora hoa đ ly ht, nhân giống cho vụ tiếp theo.

S dng cht Paclobutrazol phun lên ngn hoc tưới gc các loại cây ăn quả như xoài, su riêng, nhãn… cho ra nhiều hoa, quả.

Cht điu hòa sinh trưởng cũng được ứng dụng trong trồng hoa, rút ngắn thời gian cây cnh (cúc, hu, loa kèn, lay ơn), tăng hiệu quả kinh tế rất nhiều.

Phun GA vào giai đon hoa bt đu hình thành đã làm cho 80% hoa n tp trung trong thi gian ngn 15 – 20 ngày, dễ thu hoạch hơn.

Trong trng cây ăn qu hay xảy ra hin tượng ra qu cách năm, một năm được mùa, một năm mất mùa. Đ có thu hoch đu các năm cn hn chế s đu qu ca năm ra hoa nhiu. Người ta phun mui ca NAA (nng đ 100 500 ppm) hoc Ethrel (0,1 0,2%) vào lúc hoa đang n r hoc sau đó 1 2 tun, đ làm rng bt hoa và qu non, s còn li ln hơn và năm sau cây li ra hoa kết qu.

6. Điu chnh gii tính ca hoa

Nhiu nghiên cu cho kết quả x lý GA s kích thích s hình thành hoa đc, s phát trin ca bao phn và ht phn, ngược lại dùng Cytokynin hoc Ethrel thì s kích thích hình thành hoa cái. các cây bu bí, dưa và mt s cây hoa đơn tính, x lý Ethrel nng đ 50 250 ppm tạo ra nhiều hoa cái hơn, tăng hiệu quả rất nhiều. X lý MH nng đ 100 ppm cho cây dưa chuột có tác dụng tương tự.

7. Hn chế s rng ca lá, hoa và qu

Lá, hoa, quả rụng là do hình thành tng ri cung. Tầng ri hình thành lại do tác dng ca các cht c chế sinh trưởng như AAB, EthylenĐể chống lại ảnh hưởng của các chất này có thể dùng các chất sinh trưởng, nht là Auxin.

Đ hn chế hin tượng rng qu non người ta phun lên n hoa hoc qu non dung dch GA hoc Auxin (NAA, 2,4D). Có th phun các cht kích thích này khi qu ln đ hn chế rng qu trước khi thu hoch. Cam, chanh thường dùng 2,4D nng đ 8 16 ppm, còn lê, táo dùng NAA 10 ppm hoc dùng ADHS 500 2000 ppm.

8.Tăng đu qu và to qu không ht

Sau khi th phấn s hình thành phôi. Phôi sinh trưởng sinh sn ra các cht kích thích sinh trưởng có bn cht Auxin và GA. Các cht này khuếch tán vào bu nhy và kích thích bu ln lên thành qu. Vì vy, nếu không được th tinh thì hoa s rng.

Nếu x lý bằng Auxin và GA cho hoa trước khi th tinh thì có th thay thế được ngun Phytobormon ni sinh t phôi làm cho qu được hình thành mà không cn thông qua th tinh, qu có ht lép hoc không có ht. Như đã nói ở trên kích thích sinh trưởng còn có tác dụng hn chế s rng hoa, rng qu.

Vy s dng Auxin và GA làm tăng đu qu và qu không ht được ứng dụng rộng rãi trên nhiều loại cây trồng như nho, táo, cam, chanh, cà chua, bu bí….. Vi nho, s dng GA (5 20 ppm), vi táo dùng GA (400 ppm, cà chua, bu bí, có th s dng các Auxin như NAA (20 30 ppm), 2,4D ( 5 10 ppm), 4-CPA (4 chlorophenxy acetic acid) nng đ 15 ppm...

 

Đối tác của Hacheco