Thư viện kiến thức

SỬ DỤNG ROCK PHOSPHATE TRONG CÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG NGHIỆP

Rock Phosphate là nguồn cung cấp P được sử dụng trong sản xuất phân lân và những hóa chất khác. Không giống những chất quan trọng khác như Sắt, đồng hoặc lưu huỳnh, lân tự nhiên ít cơ hội để thay thế hoặc tái sử dụng. Phosphate xếp thứ 2 trong sản lượng thương mại quốc tế

Humic Mỹ bọc phân khoáng tăng hiệu quả và tiết kiệm phân cần sử dụng

Kết quả thử nghiệm chỉ ra rằng Humate trộn với NPK cải thiện sinh trưởng phát triển của cây và năng suất mùa vụ trong khi lượng phân khoáng cần sử dụng lại được giảm xuống (V. Kovalenko, M. Sonko, 1973)

Ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng làm tăng năng suất, chất lượng nông sản (Phần 2)

Trong sản xuất nông nghiệp, làm quả chín nhanh và chín đồng loạt mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ethylen là chất được sử dụng để kích thích các loại hoa quả nhiệt đới như xoài, chuối, dứa, sapô…(trừ cam, quít) chín nhanh hơn.
Đối với cà chua, ớt, phun Ethrel nồng độ 0,03% (300 ppm) khi quả đã đạt kích thước tối đa chín sớm 15 – 30 ngày và chín đồng loạt so với đối chứng.

Ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng làm tăng năng suất, chất lượng nông sản (Phần 1)

Chất điều hòa sinh trưởng không chỉ có tác dụng trong việc điều chỉnh ra hoa tạo trái mà còn tác động hầu hết các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất, chất lượng nông sản trong nông nghiệp.

Axit humic – Thành phần thiết yếu của đất nông nghiệp

Axit humic được phát hiện bởi nhà khoa học người Đức Karl Franz Achard (1753-1821) và ngay sau đó nó được đánh giá là một trong những thành phần thiết yếu của đất nông nghiệp. Từ đó đến nay, axit humic vẫn là đề tài đáng được quan tâm của các nghiên cứu khoa học, đặc biệt là lĩnh vực đất nông nghiệp và cây trồng.

10 nguyên tắc bón phân hiệu quả nhất

Bón phân là giải pháp tác động lên quá trình chu chuyển vật chất trong tự nhiên. Việc bón phân cho cây trồng không trực tiếp tạo ra nông sản mà là để phối hợp tốt với thiên nhiên tăng năng suất, chất lượng nông sản trong quá trình chu chuyển vật chất.

Phân loại các yếu tố dinh dưỡng cây trồng

Thực chất sự sắp xếp như trên là phối hợp cả nhu cầu của cây và khả năng cung cấp của đất, thể hiện ở nhu cầu của cần bổ sung bằng phân bón. Ca, Mg, S là các yếu tố cây rất cần, có hàm lượng trong cây cao, nhưng trong đất khá nhiều, thường đủ để thoả mãn nhu cầu của cây

Hướng dẫn bà con bón đạm, lân, kali cho cây trồng

Đạm, lân, kali là 3 nguyên tố dinh dưỡng cần thiết nhất với mọi cây trồng. Chúng là nguồn phân bón đa lượng giúp cây trồng tăng năng suất, chất lượng cho nông sản.

Nhu cầu vi lượng cho từng loại cây trồng

Trong đất tồn tại nhiều nguyên tố vi lượng như Al, Fe, Na (như 1 - 10% trọng lượng đất khô); Ca, Mn ( chiếm 0,1 - 1% đất khô), Zn, B, Cu (từ 0,01 - 0,1% đất khô); Co, Mo ( 0,001-0,01% đất ). Vì vậy, dù không bón thêm, đất vẫn đủ vi lượng để cung cấp cho cây trong nhiều năm.

Vai trò các yếu tố dinh dưỡng đối với cây trồng

Các yếu tố dinh dưỡng bao gồm 3 loại: nguyên tố cơ bản, nguyên tố đa lượng, nguyên tố trung lượng và nguyên tố vi lượng. Sau đây hacheco.vn sẽ đi sâu vào vai trò của từng yếu tố

Đối tác của Hacheco